Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste

 På Livet bibelskole blir du kjent med ישוע = YESHUA = JESUS = Guds frelse      

Bibelens evangelium (=gode budskap) er om Guds frelse for menneskene.

Hva - hvem er du?  Bibelen sier: " Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem." (1. Mos 1,27)... "

Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel." (1.Mos. 2,7) . .."...også evigheten har Han lagt ned i deres hjerte,..." (Pred.3,11).

Mennesket - Du er en udødelig sjel - en evighetsvandrer på veg mot evigheten. På veg til et møte med den Hellige Gud. Alle - også du - har syndet og har ingen del i Guds herlighet. (Rom.3,23). Det betyr at du med din synd har brutt - overtrådt - Guds hellige vilje med dine overtredelser og misgjerninger (se A1 og A2).

Du er skyldig overfor Gud, fortapt, åndelig død i deg selv, her og nå. Ikke hyggelig eller populært budskap dette, men sannheten. Men NB! Ikke stopp her! Gud leter, og kaller på deg. Hvorfor? Fordi Gud også er kjærlig:

sentrum_og_kjerne.jpg.

Budskapet ovenfor er sentrum og kjernen i Bibelen:  Evangeliet - Det gode budskapet som Gud Herren forkynner til oss mennesker! Til deg! Gud vil at alle mennesker - også du - skal bli frelst. (2 Tim 2,4)  

Teksten finner du i Det nye testamentet, Johannes-evangeliet, kapittel 3 og vers 16.

1) Les verset nøye - gjerne i din egen bibel - og strek under!)

2) Tenk over innholdet

3) Be til Gud og Herren Jesus Kristus om at Han må åpne øynene dine og hjertet slik at du forstår det du leser 

Går du fortapt eller skal du ha evig liv? Klikk på bildet over og lytt til en bibellærer som gir deg en kort veiledning/hjelp i spørsmålet om hvordan du kan bli frelst  Eller les her:

Les og tenk over innholdet på lenke/side A, deretter A1 og A2, B og C!

.

Bibelens vitnesbyrd om hvem Herren Jesus Kristus er:

Yeshua HaMessiach Jesus Kristus er 

Engler, engel, AstarteSola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!