Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste > Det viktigste B

Guds evangelium

Evangeliet (latin: Godt budskap) handler om Jesus, hvem han er og hva han har gjort - for deg!

Herren Jesus - Guds sønn og Messias, Guds lam og vår stedfortreder - og Hans soningsdød på korset ved Golgata, Jerusalem i Israel:

"Dagen etter ser Johannes Jesus komme til seg og sier:

Se der Guds lam, som bærer verdens synd!" (Joh. 1,29)

.

"Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger.

Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Vi fòr alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei.

Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham" (Jes.53,5-6)

.

"Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud,

det tok han bort da han naglet det til korset.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue,

da han viste seg som seierherre over dem på korset." (Kol.2,14-15)

.

"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse

ved at han ble en forbannelse for oss.

For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre." (Gal. 3,13)

.

Herren Jesus Kristus Guds sønn Guds lam sonoffer og stedfortreder

Tenk over ordene og innholdet/betydningen i disse: Synd - soning - straff - rettferdiggjøre - nåde.

Hvem er syndere og har syndet? Hvem fortjener straffen? Hvem tok straffen? Hvem går fri? 

Hva betyr Guds kjærlighet? Hvordan viser Gud sin kjærlighet til oss mennesker?
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud
men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning for våre synder (1. Joh. 4,10)
.
Alle har syndet og står uten ære for Gud
og de blir rettferdiggjort uforskylt
av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus (Rom.3,23-24)
.
Det enda som bär när allting annat vacklar
Det er Guds nåd ock Guds barmhärtighet 
All jordisk berömmelse ock glans den slocknar
När sist jag står hos Gud i härlighet.

Kor:
Det enda jag vet, det er at nåden räcker
Att Kristi blod, min synd min sjel betecker.
Det enda jag har, at lita till en gång
Det er Guds nåd, Guds grensløsa nåd.

.

Det enda som står igjennom alla tider
Er Kristi kors, och blodets sekra grund.
Ty alt hva jag byggt, av hø och strå det faller
Det varar blott, en kort och flyktig stund.
.
Det enda jag har, inför den vita tronen
Det er en frelsad sjel. Halleluja!
Och detta er nog, ty all min synd blev sonad
När Jesus dog för mej på Golgata.


Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!