Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt

Aktuelt

Til_evig_tid__Herre_b.jpg

Bibelske steder og forsamlingslokaler: SALEM FILADELFIA BETHEL BETEL  BERØA ZOAR SARON FREDHEIM  LJOSHEIM

En kristens forhold til Israel

The reestablishment of the jewish state of Israel Declaration of independence 1948 David Ben Gurion Menorah Knesset Erez Israel

Kristne leser Bibelen, som Gud betrodde jøder å skrive ned. Frelseren, Jesus Messias - den levende Guds Sønn er jøde, fra Nasaret i Galilea i nord-Israel. Frelsen kommer fra jødene. Jødene er Guds folk og Israel er Guds land.

Likevel:  Noen kristne er likegyldige og uvitende om Israel og jødene, og hva Bibelen sier  om dette. Mange andre som kaller seg kristne gjør urett. De taler ikke som Guds ord, men fortier, fornekter, bortforklarer eller åndeliggjør Bibelens profetier, Guds frelsesplan og Hans løfter til jødene og Israels land. De avviser at opprettelsen av den jødiske staten Israel er  en del av oppfyllelsen av Bibelens profetier og landløfter.

The Bible the Word of God is light and gives light Our only AuthorityDet er Bibelen,  slik det står skrevet, som skal bestemme og styre en kristens forhold til Israel, og til alt annet.

La derfor Bibelen fylle ditt hjerte og tankene dine, ordene, liv og tjeneste - også når det gjelder Israel og det jødiske folket. Lytt til bibel-undervisningen  "En kristens forhold til Israel"  (Tomas Ewald fra Ordet og Israel Dk)

.

I Bibelens lys vil det på disse sidene (gul meny til venstre) gi informasjon og veiledning om aktuelle emner.

Israel og det jødiske folk har en særskilt stilling og funksjon i Bibelen og i Guds frelsesplan for menneskene. Israel og jødene er blant annet et spesielt tegn, en Guds vekkerklokke til oss i dag. Under menyen til venstre finner du derfor aktuelt, fakta, bakgrunnsinformasjon om Israel og det jødiske folk, Midt-østen - Norge og verden ellers. Ofte er det lenker til andre internettsider. Også her vil du etterhvert få nye/løpende vurderinger og komentarer til det som skjer og har skjedd - i lys av det profetiske ord i Bibelen.

Kristen sang og musikk har altid hatt en stor og naturlig plass blant Guds folk. Under menyen til venstre finner du etterhvert en del interessante og nyttig stoff.

Diverse emner som ellers er aktuelle i tiden - utifra kristent ståsted - blir tatt opp, f.eks forførelse i endetiden, kirkevekst, kristen sang og musikk. Emner som det kreves en bevissthet om (i motsetning til likegyldighet, uvitenhet eller feilinformasjon) av den enkelte kristne - og den enkelte kristne forsamling, kirke og organisasjon. Det er avgjørende for oss - og Bibelens formaning til Guds folk - å ikke godta alt og alle, men få fram sannferdig informasjon og fakta, samt å vurdere alle disse ting i lys av Guds Ord.

Kristne kirkesamfunn og organisasjoner: DEN NORSKE KIRKE DNK DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE  DELK NLM NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORMISJON INDREMISJONSFORBUNDET IMF SAMEMISJONEN DISM INDRE SJØMANNSMISJON KRISTEN MUSLIMMISJON KMM NMS MISJONSSELSKAPET


DNI DEN NORSKE ISRAELSMISJON KARMEL IKAJ BEIT SKANDINAVIA ORDET OG ISRAEL NLL ELM MISJON

Aksjon Barmhjertighet

 Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!