Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Dokumentasjon Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Advarsel villfarelse

Fakta og advarsel om villfarelse, forførelse og vranglære i kristenheten i vår tid.

På denne siden, samt undermenyen "Dokumentasjon", og under menyen "Diverse - apologetikk" finner du veiledning, ressurser og dokumentasjon på ulike åndsstrømmer, bevegelser og retninger innen kristenheten i dag som fanger menneskene inn i en tankegang, opplevelser og åndsmakt som er ubibelske. Ikledd kristne ord og begreper så er dette en giftig blanding. En annen ånd, en annen Jesus, et annet evangelium enn det som Bibelen, Guds hellige sanne ord lærer.

Trosbevegelse, herlighetsteologi, Word of Faith, Karismatiske retninger etc

Bakgrunnen, og røttene til denne forførelsen - som i vår tid har spredt seg inn mer eller mindre i de fleste kristne kirkesamfunn, menigheter og organisasjoner: Se Dokumentasjonen Ulver i Fåreklær serie i 6 deler, totalt 3 timer.

Kundalini advarsel, om en annen ånd i kristenheten, e-bok på norsk av Anrew Strom. (Han var involvert i den karismatiske bevegelsen i ca 20 år, også såkalt "profetisk tjeneste")

Del 1. 

">.

Del 2

">.

Del 3.

">.

Også i Norge blir denne forførelsen spredt, særlig av ledere, pastorer og predikanter, diverse kristne nettverk, sammen med TV-kanaler som God TV, Kanal 10 og TV Visjon.

Mange norske kristenledere reiste til både til Toronto / John Arnott (på 1990-tallet) og Lakeland (2008/9) og hørte Todd Bentley og opplevde dette som Guds salvelse, og ble preget og fylt av denne ånd. En satanisk ånd.

Har din forsamling ledere som går god for denne falske kristendommen, åndsutgytelsen? Inviterer din forsamling slike predikanter, som formidler en slik ånd? Våkne opp! Vær våken og åndelig EDRU! Vend om! Bli bevisst, søk fakta og sammenhold med Bibelen! Og forby slike ledere, pastorer, predikanter! Hold deg borte fra slike predikanter, møter og forsamlinger! 

Lytt til foredrag av  pastor Jan Bygstad: Gir deg fakta, orientering, oversikt og veiledning til en Bibelsk bedømmelse, vurdering og tankegang.

BBIF-029a   Jan Bygstad     Trosbevegelsen og bibelsk tro

BBIF-029b   Jan Bygstad     Kirkevekst og bibelsk vekkelse

*****

.

På tide å våkne opp?

 

Det siste året har jeg funnet mye informasjon og dokumentasjon angående forførelse og vranglære, særlig på svenske, engelske og amerikanske Internett-sider. Den informasjon jeg har funnet har virkelig skremt meg. I den senere tid har jeg funnet fram til noen få i Norge som advarer mot dette, men disse røstene er virkelig i fåtall.

Jesus advarer mot forførelse i endetiden. Apostlene Paulus, Peter og Johannes voktet «hjorden». Hvor er hyrdene hos oss – som skulle være like mye på vakt og korrigere og advare? Når Paulus korrigerte menighetene var han ikke «snau» i ordvalget, som i Gal. 3,1: «Uforstandige galatere,  hvem har forhekset dere?». Det gjaldt tilsynelatende en liten «detalj» vedrørende omskjæring eller ikke.

 

På et seminar ble det sagt at «vi hopper over advarslene og tar til oss trøste-ordene, oppmuntringene og det positive». Men når vi utelater advarslene, er vi ikke våkne. Vi blir lett «lullet» i søvn og da har tyven fritt spillerom.

 

Jesus sier i Matteus 24,5: «For mange skal komme i mitt navn og si: jeg er Messias! Og de skal føre mange vill». Videre i vers 11 sier han: «Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange». For tredje gang sier han i vers 24-25: «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, (med hensikten:) for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd (advart dere)».

 

Man kan søke på Google og finne iallefall to personer i dag som sier de er den tilbakekomne Messias, og mange følger dem. Både i Matteus 18,7 og Lukas 17,1-2 sier Jesus at «forførelser komme, (det er ikke til å unngå), men ve det menneske som forførelsen kommer ved».

 

I dag forkynnes det i mange sammenhenger en annen Jesus,  av en annen ånd (enn Guds Hellige Ånd) og et annet evangelium (en annen lære), slik som det står i 2. Korinterne 11,4: «For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne!»

 

Ivar Fjeld har et lite innlegg på sin blogg om: «Kundalini ånd introdusert som “den Hellige ånd». Denne ånden florerer i dag i våre menigheter, og folk tror at manifestasjonene er av Guds Hellige Ånd. Se video-snuttene og se i Guds Ord om du finner paralleller der. Og prøv ånden!

 

Disse falske profetene oppstår ifølge Guds Ord gjerne blant deres egne. De har fine ord og talemåter, har store ord om tomme ting, fremmede lærdommer, ord «som klør i øret» (er behagelige å høre). Men de har urene motiver, smiger, farer med svik, dekker for havesyke osv. (Rom. 16,17-18, 2 Pet. 2,17-19; Hebr. 13,9 og 2. Tim. 4,3-5;  1. Tess. 2,2-8).

 

Man kan for eksempel søke på Google om Benny Hinn, Kenneth Copeland, Rory Alec osv. og se rikdommen og luksusen de lever i, som de mener Gud har gitt dem. Det er også mange som har hatt konferanser og undervist i menigheter i Bergen og Norge generelt, som faller under ovenstående kategorier. Folk går for å høre dem, ikke minst «for å få del i ilden» eller «salvelsen» de overfører.

.

Også norske forkynnere og ledere er å finne blant disse. Jeg har begynt å bruke ord som: Menighetene er infisert av en annen ånd – og vi synes ikke å være i stand til å avsløre den. Det er derfor jeg skriver dette, og legger ved forskjellig dokumentasjon og «prøvinger» av budskap og ånd.

Min erfaring er at mange er opptatt av forfallet og frafallet i samfunnet og kampen mot ugudelige lover osv. Det er også nødvendig, men min erfaring er at mens en kjemper på den sekulære fronten,

sniker tyven seg inn bakveien i menighetene!

 

«LA INGEN NARRE DERE»! Ef. 5,6-8

                    Tro ikke løgnen (2. Tess. 2,9-12).

                    Prøv åndene (1. Joh.4,1-6).

                    Følg ikke etter dem (Matt. 24,23 og Luk. 17,23 mfl.).

 

Når hørte du sist en tale der alle disse advarslene mot forførelser ble tatt frem, eller når bar du selv fram budskap om bedrag og forførelser - som Jesus og disiplene hans var så tydelige på.

Når hørte du sist at et budskap ble «prøvd» på Guds Ord, eller har du gjort det selv?

Vi anbefales å være som de i Berøa som «gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt» (Apg. 17,11). Men, de som var apostler, hyrder, lærere våket også over menighetene.

Leiesvenner, ulver i fåreklær, kalte Jesus de falske apostlene og profetene (Joh. 10,12-13 og Matteus 7,15). Hvem er din Herre og hyrde, hvem hører du på og følger etter?

 

Dette er tøffe ord fra en enkel kvinne, men Herren har skapt en sorg og nød i mitt hjerte for menighetene og Hans barn. Skal vi være blant de som Han «finner våkne når Han kommer», som det står i Lukas 12,37?

                    eller skal vi være blant dem Satan har fått lure og bedra til å ta imot hans forførende ånd, som for en tid nok kan kjennes behagelig, men som binder og forblinder!

Artikkel skrevet av: Margot Andreassen, Bergen, oktober 2012 

 

 

Artikler finnes også på noen norske og svenske sider:

http://www.bbif.no/

 http://www.bibelfokus.se/

 http://www.vaknasverige.se/

Ivar Fjeld:  http://ivarskrivar.com/

 

Roger Oakland - Another Jesus 1 of 7: http://www.youtube.com/watch?v=p28EgWwINHo

Justin Peters: A Call for Discernment Session 1 - Dangerous Doctrine: http://www.youtube.com/watch?v=0ks3EdMMT48&feature=related

Warren Smith - Shack, Message and Purpose Driven: http://www.youtube.com/watch?v=K7iMzr84r1I

Caryl Matrisciana: http://www.carylmatrisciana.com Spiritual Warfare: http://www.youtube.com/watch?v=0PmhNN1G1SY

Matrisciana on Escaping From Hinduism: http://www.youtube.com/watch?v=Z_AKPHNtsiE

Johanna Michaelson http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=301:wide-is-the-gate-tour-johanna-michaelsen&catid=72:wide-is-the-gate-tour-speakers

Ray Yungen  http://www.atimeofdeparting.com/

Orrel Steinkamp: http://www.deceptioninthechurch.com/plumblinearchive.html

Roger Oakland: http://understandthetimes.org/ 

Sandy Simpson: http://www.deceptioninthechurch.com/

Lighthouse Trails: http://www.lighthousetrails.com/index.html

YWAM: The Facts About Their Headlong Dive Into Apostasy

by Sandy Simpson, 12/7/02: http://www.deceptioninthechurch.com/ywamapostasy.html

.

****

Noen andre informative sider:

Bibelfokus.se

Våkn opp!

Om New age:

Diverse endetidsemner

Lakeland, vekkelse eller forførelse?

Toronto, hvordan oppstod forførelsen?

Spør etter de gamle stier. Toronto, Pensacola - også i Norge, kjennetegn og advarsel mot forførelsens veier (Per Sverre Bårdsen, Vedavågen)

 Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!