Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Forførelse Kirkevekst Dokumentasjon Alpha kurs Religioner - Islam mv New age - En ny tid Engler, demoner og Bibelen Kloden Klima Konferanser Framtiden og endetiden Koronavirus pandemi Bibelen ende Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Diverse - apologetikk

Diverse emner - apologetikk - trosforsvar

Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til dem som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus:

Miskunn og fred og kjærlighet bli dere rikelig til del!

Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skive til dere

om vår felles frelse,

fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til

å stride for den tro

som  èn gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Judas brev v 1-3


Å stride for den sanne, sunne Bibelske tro, lære og liv: På disse sidene finner du informasjon om emner som ofte kan være viktige å kjenne til og forholde seg til som en kristen. Det er mye lærdoms vind og vær som svirrer rundt i denne tiden - særlig i kristne sammenhenger. Måtte disse sidene formidle sunn veiledning ut ifra Bibelen om disse emnene. Kristne trenger åndelig dømmekraft til å vurdere og dømme/skille mellom sant og falskt ut ifra Bibelen. Kristne må tenke bibelsk, lære og leve bibelsk.

Samtidig - ja først og fremst - må den enkelte kristne huske på selv å leve i Sentrum, ved kilden, og la sjelen drikke og spise av den - Bibel-ordet, Guds Ord: Evangeliet - Ordet om korset, budskapet om forsoningen og frelsen som Herren Jesus Kristus fullførte på Golgata.


 Har vi åndelig dømmekraft?

Hør bibelundervisning v/Jan Bygstad. HER


Frafall og forførelse i kirkesamfunn - når Bibelen forkastes og forvrenges.

Evangelical Lutheran Church of America ( ELCA ) er det største lutherske kirkesamfunnet i USA med ca 5 millioner medlemmer. ELCA har lenge vært liberal og på veg bort fra Bibelen, Guds ord. Den 19. august 2009 var kirkesamfunnet samlet til nasjonal kongress i Minneapolis.

Varsel og vrede fra Gud Herren

"Dersom vi sier at vi har samfunn med ham,

men vandrer i mørke,

da lyver vi og gjør ikke sannheten." (1. Joh. 1,6)

Et av emnene på møtet var om ELCA skulle tillate prester som lever i homoseksuelle forhold. Dette temaet skulle i følge programmet behandles kl 2 PM den 19. august. De var samlet i kongressenteret i Minneapolis og i den lutherske katedralen/kirken like ved. Under kongressen var det også satt opp diverse telter på området.

Avstemmingen på dette emnet ble 66,67 % for å tillate at ELCA kunne ha prester som lever i homoseksuelle forhold. Det var akkurat tilstrekkelig 2/3 flertall.

Et tegn, varsel og dom: Værmeldingene for dagen var gode, men da klokken nærmet seg 14.00 kom det plutselig en tornado inn mot Minneapolis.

">.

"..fordi deres tunge og deres gjerninger er mot Herren.

De trosser hans herlighets øyne.

Uttrykkene i ansiktene deres vitner mot dem.

Om sin synd taler de åpent

som folket i Sodom, de skjuler den ikke.

Ve deres sjeler,

for de volder seg selv ulykke!" (Jes. 3,8-9).

"Ve dem

som kaller

det onde godt og det gode ondt,

som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!"

 (Jes. 5,20)

Måtte kristne i ELCA og alle andre steder våkne opp, vende om til Bibelen og adlyde Herrens Ord!

Les Pastor John Piper fra Minneapolis (men fra en annen, bibeltroende forsamling) sin beretning om hendelsen over HER.

Som i ELCA slik også i DnK: Biskopene i Den norske kirke ("statskirken") har forlatt bibelsk kristendom.

Erling Pettersen ny biskop i Stavanger bispedømme 8. november 2009. Forsvarer homofili, herunder at man skal tillate prester som lever i homofile forhold. Biskopenes preses/leder Olav Skjævesland ledet innvielsen av Pettersen. Vranglærere skal man avvise, ikke velsigne. Forførere, falske profeter (inkl. prester, biskoper og predikanter) skal Guds folk advare mot og ikke invitere/følge/høre på/tillate å tale i forsamlingene.

Biskoper Den norske kirke vranglærere

Bildet over: Biskoper i DnK = VRANGLÆRERE - Bibelens VE over dem - og til dem: VEND OM til Bibelen, Guds Ord = til Herren Jesus Kristus!

For det skal komme en tid

da de ikke skal tåle den sunne lære

men etter sine egne lyster

skal de ta seg lærere i mengdevis,

etter som det klør i øret på dem.

De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.

Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. 

 (2. Tim.4,3-5)


.Ulver i fåreklær


 

Hva er sannhet? Eivind Flå (medarbeider i bladet Evangelisten og Åpne dører, tidl. Generalsekretær i Kristen Muslimmisjon)  tar opp dette spørsmålet, gir eksempler på ulike svar som gis og viser hva Bibelen sier. 

.


Bibelkritikk, tidsånden og sann fornyelse er emner som omtales i et intervju med forkynner, bibellærer og misjonær (for Norsk Luthersk Misjonssamband) Kristian Fagerli. Les her. (Fra Josafat.no) 


Kirkevekst og bedehuset 

Kirkevekst og bedehusrevolusjon var emnet på en konferanse der bl a bibelskolerektorene Roald Kvam, Bildøy bibelskole (ImF) og Tor Erling Fagermoen, Fjellhaug bibelskole (NLM) deltok. Begge sier i DM at de ble forfrisket og inspirert av ”kapasiteten” Neil Cole.

Mange er ikke klar over røtter, nettverk og sentrale personer i åndsstrømninger bak kirkevekst- og huskirkebevegelsene. Det er trolig Kvam og Fagermoen. På sin blogg har Kvam lenker til bl a Holy Trinity Bromton (HTB) og Saddleback. HTB v/Nicky Gumbel er sterkt influert av Toronto- ”lattervekkelsen” med bl a John Arnott, Rodney Howard-Browne og trosbevegelsens ”far” Kenneth Hagin. Saddleback og R. Warrens kirkevekst-tankegang har som Willow Creek forbindelse med C. Peter Wagner, John Arnott og Robert Schuller.

Bibeltro evangeliske ledere advarer sterkt, bl a pastor John MacArthur, Arnold Fruchtenbaum, Roger Oakland, David Wilkerson, Jan Bygstad, Hans Erik Nissen og J. Wilting (Jf boken ”Herre, hvem skal vi gå til?”). En annen ånd og vranglære lures inn (2 Pet 2,1) parallelt med noe riktig. Dokumentasjon foreligger. En giftig forførende blanding der også en slurk er farlig.

Tanker, hjerter og virksomhet blir kirke- og forsamlingsfokusert fremfor Kristus-fokusert. Mennesket og ”det søkervennlige” er i sentrum, stress og strebing, lederutvikling, disippelgjøring, profetier, opplevelser og manifestasjoner. Ikke bibelundervisning med vekt på Guds hellighet, Ordet om Korset og Kristus korsfestet (1 Kor 1-3).  Resultatet er bl a ofte oppsplitting av vennesamfunnet på bedehuset, jf forkynner David Svensen i DM 31.5.

Kirkevekst church growth rock music deception endtime

Bildet over viser Neil Cole og kirkevekst-logo, samt bilder fra musikk-anmeldelser av/for NLM-ungdom.

Hele artikkelen her.  


 

Allah, Antikrist og NLM

Alle leirstedene til Norsk Luthersk Misjonssamband er åpne for utleie til Allahs etterfølgere.                    

Dette er konklusjonen til NLMs informasjonsleder Espen Ottosen på spørsmål fra Vårt Land 21.5.2010.

Bakgrunnen er at en islamsk menighet i Oslo har spurt KFUM om å få leie deres leirsted. Leder i KFUM sier det er greit, og mener at Islams Allah og den kristne Gud jo er den samme.

Ottesen ”finner det er umulig å forene det kristne og muslimske gudsbildet”, men hans pragmatiske og ”profesjonelle” holdning er at dette er utleie og butikk, og da er det ok.

Er dette riktig ut ifra en bibelsk tanke og vurdering? Kan kristne leirsteder, skoler og møtelokaler leies ut til hva som helst? Også til organisasjoner som tilber andre guder?                                                             

Satt på spissen: Om Antikrist selv kommer, ikke til tempelet i Jerusalem, men til NLMs leirsteder for å ha konferanse, får han da rom og opphold såfremt leien betales og ordensreglene følges?  

         Islams og Koranens Allah er ikke Bibelens Gud. Bibelens Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud – Israels Gud. Når vi vet at islams Allah ikke er Bibelens Gud, hva er det da? Da er det djevelen, satan, løgneren, Antikrist. Koranen taler om en Jesus (Isa) som er profet, men fornekter Jesus som Messias, Guds Sønn. (Jf 1. Joh 2,22-23).

La oss håpe og be om at NLM og andre kristne sammenhenger ikke blir fornøyd bare det klinger i misjonskassen av utleiekroner fra muslimske menigheter, men stopper dette og setter tydelige grenser for sin utleievirksomhet.

Allah Antikrist kristen sang og musikk rock heavy dødsmetal  NLM ung itro

.

Bibelen lærer at Antikrist ikke bare fremstår som en åpenbar motsetning til Bibelens Jesus Kristus, Guds Sønn. Han gir seg også ut for å være/ligne/representere Jesus.  En slik Antikrist vil snart vise seg personlig, men antikristens ånd er allerede virksom i verden og får dessverre stadig mer rom og plass i kristenheten.

Dette er særlig tydelig på musikkens område. I de fleste kristne sammenhenger tenker og lærer man ikke lenger at musikk er bærer av eller representerer ånd, men at musikk er nøytralt. Derfor er det ikke Bibelen, men de kristnes ulike syn, smak og behag som skal bestemme sang og musikkformer.

NLMs nettsted for ungdom anbefaler ”kristen” pop og rock, ja til og med ”kristen” dødsmetall, jf bildet over fra iTros nettarkiv. Et eksempel på en anmeldelse 23.03.2010 av en ”kristen” pop-gruppe som (utdrag)

har levert i toppklasse med sin særegne blend av hip hop, urban pop og rock gang på gang… et bunnsolid album med plettfri produksjon, fengende rytmer og hooks i fleng… er hipt, kult og hadde gjort seg strålende på et eller annet neonopplyst dansegulv en sen natt… Men kort sagt: Det er den heftige beaten som er verdt pengene, ikke nødvendigvis innholdet.”

Eksemplet over illustrerer tragisk og alvorlig hvor verdslig og kjødelig kristenheten er blitt, hvordan antikristens ånd får inngang i ører, preger tanker og tale og gis rom i hjertets tempel hos bekjennende kristne.

Bibellærer i NLM, Øivind Andersen (1905-1994) refererer til Amos kap 5 om Israelfolkets innføring av støyende, rytmisk sang og musikk – som en lærdom for oss i dag. (Jf boken ”Hva med Israel?” Sambåndet forlag 2009).  

Dessuten må vi ta til oss Bibelens ord i 2. Mos.32,17-19 og følgende som Herren sier til sitt folk:

 ”Gi ikke djevelen rom” (Efes.4,27)

”Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg” (Efes.4,30). 

”Utslokk ikke Ånden!” (1. Tess.5,19).  

Bibelen advarer de troende mot å tillate, bli dåret, fordervet og forført av en forkynnelse, formidling og tilstedeværelse av en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. (2. Kor.11,1-4)

I vår tid samles mange bekjennende kristne i forsamlinger og mørke konsertlokaler i larmende lovprising og tilbedelse med løftede hender og gjentagende lovsangs-mantraer, new-age inspirert soft soakingmusikk, fengende rytmisk og swingende gospelpop, støyende worship-rock med trøkk og rå, heavy dødsmetall mens røyk og neonfarget lysflimmer fyller showscenen der artistene opptrer, vitner og underholder til fansens og publikums jubel og applaus.

Er det noen som hører hva Ånden sier til menighetene,

røsten av Bibelens Jesus og hans banking på døren fra utsiden? (Joh.åp.3,14-22).

.

.

Teksten i pdf.format.

Lenke  her  

Lenke til annet nettsted om utleie av kristne lokaler til muslimer: Tidens tegn

NLM har senere endret retningslinjer, og anbefaler nå IKKE å leie ut til arrangementer for andre religioner etc.

Bibelsk veiledning om kristen sang og musikk her

Arve M. Abelsen, Karmøy, juni 2010.


 

Bønnevakt for Norge.

Vi lever i en frafallstid. Norge er på mange områder blitt et ikke-kristent land.

Sann kristen tro, liv og lære preger ikke lenger folket.

La oss ta Bibelens formaning og lærdommer til oss

og be Himlens Gud for vårt folk og land om tilgivelse, omvendelse, frelse og fornyelse. 

«Framfor alle ting formaner jeg derfor til

at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk

for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling,

så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.

Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser,

han som vil at alle mennesker skal bli frelst

og komme til sannhets erkjennelse.» 1Tim 2:1-4

Les her for mer info! Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!