Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Bibelundervisning - taler Guds land og Guds folk Israel i Bibelen Purim festen Rosh Hashanah Yom Kippur Succot Løvhyttefesten Chanukka Erstatningsteologi replacementth Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > I Bibelens lys

I Bibelens lys - For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. (Sal. 36,10) 

I Bibelens lys ser vi tegnene - forstår vi tiden vi lever i nå og skjønner vi hva tegnene varsler. Disse sidene på bbif.no vil gi eksempler som kan forklare/gi deg hjelp til å forstå.

.Aktuelt, avklarende og sterkt: Hør denne Bibelgjennomgangen fra profeten Sakarias kap 12 og 13!  (Tale 17. Juni 2012 av pastor John MacArthur, gty.org)

The Salvation of Israel

Så sier Herren: Til de fjerne kyster: Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til de fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin hjord. Jer.31,10 

Det ENESTÅENDE - unike - tegnet i vår tid, profetier i Bibelen som skal skje i endens tid - som ALDRI har skjedd før i historien - er etableringen av/gjenopprettelsen av den jødiske staten Israel og jødenes hjemkomst til sitt - av Herren lovede - land, fra ALLE deler av verden! Se mer her.

.Gud Herren bringer i vår tid sitt folk jødene tilbake til sitt land Israel

Aldri mer: Jeg vil plante dem i deres eget land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Amos 9,15

DESSUTEN: Verdens fokus (politikere, media, organisasjoner osv) på Israel og Israels, jødenes hovedstad og hellige by Jerusalem er også nytt i historisk perspektiv - og at dette er negativt fokus - en tumleskål, og en løftestein.HER 

.

Guds frelsesplan skal bli fullført!   Mot kveld

Hovedlinjene i Bibelen og Guds frelsesplan i historien, vår tid og framtiden! 

Hva er det som skjer i vår tid? Har Skriften - Bibelen, Guds Ord noe å si inn i en slik verden og i denne tiden vi lever i?

Vi blir minnet om at Herren,  Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper, Abraham, Isak og Jakobs Gud - har kontrollen, jf Jes. 46,9-10.

Denne boken gir en god oversikt over hovedlinjene i Bibelen og Guds handling i historien. Boken viser de bibelske svar på aktuelle og viktige spørsmål for en kristen - en bibelleser - som vil forstå tiden, historien og framtiden i lys av Bibelen.

Forfatter:  Kristian Fagerli, forkynner og misjonær i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), utgivelsesår 2006 - nytt opplag 2007.

KRISTIAN FAGERLI OM BOKEN: "Vi kom tilbake fra Tanzania sommeren 2001. 11. september smalt det to ganger i New York. Sjokk. Likevel, sjokket var større da politikere få dager senere sto fram og gav Israel skylden.

Og nå kom spørsmålene: Hva er det som skjer? Har Skriften noe å si inn i en slik verden og inn i et slikt hat?

Dette som vi hører på nyhetene, berører det Skriften noe sted? Og det vi der leser om den siste tid, hører vi noe om det på nyhetene?

Hvor langt har vi kommet på den linjen v tid som går fra begynnelsen til enden? Alt dette til sammen l en trang ned i meg. En traang til å lese. En trang til å høre. Senere kom trangen til også å ville skrive..."

Bestilles hos utgiver (Stiftelsen På Bibelens grunn) her:  olstokka@frisurf.no   (Bibelsk Tro sin kassettjeneste, Postboks 116, 4311 Hommersåk) eller bestilles i bokhandel. Mot kveld - Guds plan skal bli fullført Kr 150,- ISBN 82-91750-10-6. Bladet Bibelsk tro

 

Fest blikket på Jesus troens opphavsmann og fullender!

Bibeltime av Kristian Fagerli.

Bibelteksten fra Hebreerbrevet kap 12,1-3 minner Guds folk og den enkelte troende kristne, hvor det åndelige blikket må festes - hvor fokus må være.

Da får vi oppmuntring, trøst, håp og frimodighet i livet som kristen - i dag og i den kampen som vi har foran oss på vei hjem. Du får legge av alt som tynger - og synden som henger så fast ved deg - i det du ser på - ved at du ser på Jesus Kristus, din frelser og Herre!

Lytt til forkynnelsen! (fra Beroa.info)

.

Bibelkritikken er et hån mot den levende Gud. Dessuten: Mange bekjennende kristne er blitt verdsliggjorte og må vende om fra synd og ikke skikke seg lik verden. Vi må være klar over at Gud er en hellig Gud, bibel og gudsfrykt må prege oss. Tenk på Herren Jesus Kristus og hva vår synd kostet Ham på Golgata kors. 

Intervju med Kristian Fagerli (Josafat-1998

.

NYTT I NATTEN

Israel og endetiden - fakta, bakgrunn, bibelske vurderinger, nyheter

 

.

Eksempler på andre tegn på at Jesus Kristus snart kommer igjen:

For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike,

og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Matt 24,7

.

Luk 21,11 og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen. 

Er du frelst? Er du beredt når Herren Jesus Kristus Guds Sønn kommer igjen?

.

jordskjelv_earthquake_tsunami_Japan_Friday_11th_Mars_2011_Endtime_sign_Bible_Repent_to_the_Lord_Jesus_Christ.jpg

.

Bønn for Japan

.

jordskjelv_earthquake_New_Zealand_Christchurch_22th_February_2011.jpg.

.

vulkaner Island Indonesia april august 2010

.

Endetidstegn Mark 24 v7 Mark 13v8 Vulkaner jordskjelv mai 2010

Hva tegnene varsler: Les artiklene nedenfor og følg lenkene!

Først og fremst varsler tegnene at

Jesus Kristus kommer snart igjen - PLUTSELIG, uventet.

Er du rede, beredt? Er du frelst? Blir du med når Jesus kommer og henter hjem sine - de frelste, Guds menighet? Hvordan blir jeg frelst?

Trengsel og Guds vrede og dom over denne verden venter de ugudelige.

Nå, i dag er nådens tid. Vend om til Jesus Kristus i dag - bekjenn dine synder og be Gud, Bibelens Gud, om syndenes forlatelse for Jesu skyld, i Jesu navn!

.

I stillhet og tillit

I stillhet og tillit

For så sier Herren Herren, Israels hellige: Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke. (Jes. 30,15)

.

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Hebr 13,8

ישוע המשיח גם תמול גם היום הוא הוא וגם לעולמים׃

.

Vær ved godt mot, og deres hjerte være sterkt, alle dere som venter på Herren! Salme 31,24

חִזְקוּ וְיַאֲמֵץ לְבַבְכֶם כָּל־הַמְיַחֲלִים לַיהוָה׃

.

Bli en Bibel-kristen!

- og en Maria-kristen: Sitte ved Jesu føtter og høre hva Han sier.

Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det! (Luk.11,28)

.

En god hjelp: Veien gjennom Bibelen!

Curt Westman Vegen gjennom Bibelen Bibelkristen

Følg bibel-gjennomgangen v/ Curt Westman.

Curt Westman har også hatt Bibeluke for BBIF om Ruts bok.

.

I en åndelig uklar og forvirret tid:

Da er det ett sted - og ett budskap som en kristens hjerte må være rettet mot - og en åndelig mat vi må spise:

Hva? Hvor?

Alteret! Guds alter! Jesu kors på Golgata!

Les andakt av Hans Erik Nissen  (fra Nytt i natten)

.

Bibelen Guds Ord gir lys

Anbefales!

Følgende nettsteder gir klar, bibelsk veiledning og kommentarer/-vurderinger i bibelsk lys:  

Tidens tegn  Berøa   Nytt i natten  Josafat  Kommentar-avisa  Understand the times

.

Guds dager og våre dager  Av Thomas Ewald, HER  (fra Ordet og Israel Danmark 1980)

Bibelundervisning om Guds frelsesplan ut ifra Bibelens 7 skapelsesdager og bl a bibelordene i Salme 90,4 og

2. Pet 3,8: Men èn ting må dere ikke være blinde for mine elskede: For Herren er èn dag som tusen år og tusen år som èn dag. 

Studèr og sammenhold denne utlegningen med boken Mot kveld, av Kristian Fageli!

Adam: ca 4000 år f. Kr, Abraham: ca 2000 f. Kr, Jesus Messias 1. komme ca 4.f Kr - ca 30 eKr

Vår tid: ca 2000 år e Kr /6000 år etter Adam

. 

Kjøp, kjenn og forstå tiden! Av Kurt Urhaug

Reflekterer vi over tiden som har gått og tiden som ligger foran, er det bare en ting å si om det. Vi eier ikke noen av delene. Det eneste jeg har, er dagen i dag. Derfor er tiden kostbar. Ef 5, 16 taler om å kjøpe den laglige tiden. Gjorde du dette i året som har gått? Jeg synes Guds folk sløser med tiden. Mange lar tiden bare gå. Mange er flinke til å prate den bort.

Bibelen sier at tiden som vi har, må kjøpes. Den må brukes og nyttes til noe. Det koster prioritering og krefter når tiden skal kjøpes. Det tilbud du har på tid i dag, får du aldri mer igjen. I morgen kan du angre på mulighetene du hadde. Du får aldri morgendagen igjen, uansett hva du gjør. Kjøp tiden i dag!

Bibelen sier også at vi skal kjenne tiden. Dette forstår vi. Det er slik at skal jeg reise med bussen eller fergen, må jeg kjenne til ruten. ”Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.” Rom 13,11. Å kjenne tiden har en konsekvens. Og for Guds folk, er dette noe som vi skal vite om og ha et forhold til.

Som kristne ønsker vi å leve etter Herrens ord. Nå sier Bibelen, at dette må vi gjøre: Våkne opp av søvne! Hvorfor? For vi kjenner tiden og vet at timen er inne! ”Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.” Ef 5,14.

Det er mange som tror at de må bli lik verden for å vinne den. Men bibelen sier at du skal stå opp fra de døde. Du lever som verden, tenker som verden, har holdninger som verden.

 Timen er inne da vi må våkne opp av søvne! Reis deg! Stå opp til misjonsarbeid og bønn. Stå opp som et Jesu vitne! Vi kjenner at vi lever i en endetid, og frelsen er oss nærmere enn da vi kom til troen. Herren må ikke finne oss sovende, men som et våkent kristenfolk.

       Legg merke til at Bibelen taler også mye om det å forstå tiden. Det er noe som må læres og undervises om, slik at en forstår tiden. Et barn må lære hva dager heter og hva klokken er. Slik må Guds folk undervises i hva tiden er.

I 1 Krøn 12 leser vi om når Israel samles om David til ny konge etter Saul. Alle ættene var enige. Vi leser om Issakasbarna ”kom det menn som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre.”

Det er alltid viktig å forstå tiden. Da Gud skilte dagen og natta og døgnet ble til, leser vi at døgnet er et ”tegn som fastsett tider dager og år.” 1 Mos 1,14.

Det var en lykke for Farao og Egypt at det var en Josef som forstod seg på tidene. Ut fra det viste han hva Egypt og folket hadde å gjøre. Det ble sju fete og sju magre år. Dette var folket forberedt på. Eller som da Daniel var i Babylon. Det var en lykke at mellom vismennene var en som forstod kongen sine drømmer om tiden som skulle komme. Han var veid på vektskåla og funnet for lett. Tida til kongen var ute.

       Forstår du det som skjer i verden nå? Aldri før har fremtidsutsiktene vært så mørke som ved dette årskifte som vi nå har lagt bak oss. 11. sept. 2001 vil være en dato som vår tids generasjon alltid vil minnes, som den eldre generasjonen minnes aprildagene 1940. Siden 11. sept., har USA reist et korstog mot terrorisme. Norge har sendt  sine spesialstyrker til Afganistan.

Det som skjedde i USA 11. sept. har en forbindelse til de fleste arabiske land. En må være blind på mer en et øye, dersom en ikke ser det. Det er ingen tvil om at dette har en forbindelse til Jerusalem, jødene og Israel. Aldri før har verden sett en politisk og en åndelig krigføring som vi har vært vitne til i vinter. Forstår du tiden?

       Fra 1. jan 02 tok over 300 millioner europeere i 12 forskjellige land, i bruk en ny valuta som heter Euro. Aldri før har verden sett et pengepolitisk eksperiment med en felles mynt og penge seddel for kjøp og salg. Forstår du tiden? Ser du at endetiden er over oss?

Ja, hva er det som skjer i dag som ikke bibelen nevner for oss. Dette er for at vi skal forstå. Som endetidskristne må vi se at tiden er inne, da vi må våkne av søvnen.

Bibelen skildrer endetiden med stor politisk makt. Her brukes det militær makt for å fremme politiske mål. Det er snakk om bred økonomi og felles mynt og pengeseddel til kjøp og salg. Verdenssamfunnet i den siste tid, har religionen sin ramme. Det er ikke Guds tro, men religiøsiteten sin gjerning. Vi må kjenne og forstå tiden. Vi ser at tiden her etter er kort. Frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. .Flere artikler av Kurt Urhaug her.

Guds løfter står fast! <a href="http://www.bbif.no/aktuelt/ibibelenslys

Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!