Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Landet Israel Nyheter, aktuelt Dokumentasjon facts Mediekampen Gaza fakta Judea og Samaria Vestbredden Antisemittisme og antisionisme Holocaust - Shoah Det jødiske folket Norway Israel and the jews Arkeologi Forsvar for Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Israel > Arkeologi

Arkeologi   Archaeology

Oppsiktsvekkende arkeologisk funn samsvarer med Bibelen.

Unik dokumentasjon av det jødiske folks fotfeste i landet!

Arkeologisk funn Jordandalen

En enorm fot-struktur viser første sted som Israels folk slo leir etter at de inntok Kana'ans land
Dette funnet av "foten" innebærer at også arkeologien bekrefter Bibelens historiske dokumentasjon på Israels - det jødiske folkets eiendomsrett til landet, eretz Israel.

.

Funnet er gjort i Jordan-dalen, vest for Jordan-elven. De arkeologiske funnene viser at israelittene på dette viset markerte sitt eierskap til området. Arkeologiprofessor Adam Zertal og hans team gjorde dette eksepsjonelle og spennende arkeologiske funnet påskeaftenen april 2009.

.

Etter 40 års vandring i ørkenen inntok Israelittene - etter Guds løfter - landet vest for Jordan-elven (iflg Usher) år 1451 f.Kr under ledelse av Josva og Kaleb.

Josvas bok i Bibelen beskriver dette.

Også 5. Mosebok omtaler dette, bl a

Herren sa om Kaleb: "...Han skal få se det. Til ham og hans barn vil jeg gi det landet han har trådt på med sin fot, for han har trofast fulgt Herren." (5.Mos.1,36   jf. Josva kap 14,9)

.

Betydningen av ordet Gilgal: Ordet Gilgal er nevnt 39 ganger i Bibelen. Betydningen blir klarere - og forstås bedre, etter disse arkeologiske funnene. Betydningen er "stein-struktur" og/eller "samlingsplass, leir".

Se bl a Josva 4,19-20, 10,7, 15,9. 1. Sam.7,19 og 11,14, Hoseas 9,15 og 12,11)

.

Les Josvas bok kap 1-4.

Merk tidspunktet for da Israelsfolket steg opp på den andre siden (vest-siden) av elven Jordan: 

Josva 4,19: "Det var den tiende dagen i den første måneden at folket steg opp av Jordan. Og de slo leir ved Gilgal, lengst mot øst i landet omkring Jeriko."

Les Matthew Henrys kommentar til dette

.

40 år etter utgangen av Egypt (iflg Usher: år 1491 f.Kr) kom Israels folk inn i løftets land. Den 10. dag i den første måneden. Det var da israelsfolket 40 år tidligere hadde tatt seg ut et lyteløst lam som skulle slaktes - og som folket skulle stryke blodet med på dørkarm og dørstolper. Da skulle Guds dom gå dem forbi - som var om kvelden 14. dag.

Selve utgangen av Egypt skjedde den 15. i måneden. Jf 2. Mos. 12.  

.

Professor i arkeologi Adam Zertal ved Universitetet i Haifa i Israel, har ledet det arkeologiske arbeidet.

Zertal har tidligere funnet Josvas alter ved Ebal fjellet. Josva bygget dette alteret like etter at israels folk var kommet over Jordan elven.

.

Les mer om FOT-funnet HER!

Oversatt til (svak) norsk av Google: Haifa universitet pressemelding og Jerusalem Post

.

MER OM ARKEOLOGI FRA TIDLIG BIBELSK TID og tidlig kristen tid.

Fra Youtube:

Gammel hebraisk inskripsjon på leir/steinplate ca år 1000 fKr:

Grotte fra Jesu tid, nær Jeriko med kristne symbol: 

Nettsted anbefales! En reise gjennom Israel med arkeologisk informasjon, bilder og Bibel!

BibleWalks

Nettstedet BibleWalks har bilder, bibeltekster, historisk, aktuell og arkeologisk informasjon knyttet til Jerusalem HER!Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!