Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Landet Israel Nyheter, aktuelt Dokumentasjon facts Mediekampen Gaza fakta Judea og Samaria Vestbredden Antisemittisme og antisionisme Holocaust - Shoah Det jødiske folket Norway Israel and the jews Arkeologi Forsvar for Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Israel > Landet Israel

Israel              Israel og Norge                   Den jødiske staten Israel og de muslimske (inkl arabiske) stater

Israel jødenes lovede land     map Israel and Norway kart compare size of nations  the jewish state Israel and the muslim world islamic countries


 

Fakta om Israel

Noen viktige fakta om Israel får du ved å klikke på bildet!

Fakta Israel Midt-østen Moriel Nyt i Natten

">.

.


 

Kinneret Water level Sea of Gallilee Israel vannstand_i_Genesaret

Israel har vannmangel. Vannstanden i Genesaretsjøen, Israels viktigste vannreservoar, er lav. 

Følg med her, (ev klikk på bildet) og be om regn over Israel!

Be også om fred for Jerusalem, - det vil si Guds fred - som bare kan fås ved fredsfyrsten Jesus Kristus - Yeshua HaMessiach Ben Elohim, den levende Guds Sønn.

Be om Herrens beskyttelse mot fiendtlige hærer og terrorister mot Israels land og folk, om trøst og lindring for landets mange terror-ofre,  for de messianske (Jesustroende) jødene og om frelse for det jødiske folk, Guds folk.

Gi ære og takk til Herren, Israels Gud - Bibelens Gud for Hans miskunn og nåde som varer til evig tid.

Kinneret Sea of Gallilee Genesaretsjøen

. 

Verdens veikart for fred:

Verdens mektige ledere, alle verdens nasjoner, også representert ved FN krever

 at den eneste jødiske staten..

Israel and the arab world

ikke har rett på hele sitt historiske land, men må gi det fra seg til araberne og islam.

.

Historien lærer oss: Så lenge det eksisterer en jødisk stat med noen kvadratmeter land, så har araberne for lite....

.

Dessuten: Det er kun ETT demokratisk land på kartet over (frie valg, ytringsfrihet osv). Gjett hvilket..

.

VERDENS NASJONERS KRAV OG VEIKART TIL FRED er fundamentert uten Bibelens Gud, uten Bibelens anvisning, uten omvendelse og tro på SANNHETEN, Jesus Kristus. Det er dypest sett en antikristelig fredsløgn.

VE.


.

Nedenfor kan du studere et godt sattelittbilde av landet Israel (på hebraisk sier de Eretz Israel om landet). Kypros er øverst til venstre, Tyrkia øverst, Syria øverst til høyre.

 israelmap.jpg

Så sier Herren:

Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for.

Alltid hviler Herrens, din Guds øye på det,

fra årets begynnelse til dets ende.

 5 Mos 11,12


..


Satelittbildet under viser også Egypt med Nilen, Rødehavet, Sinai-ørkenen, Israel, Libanon i nord, Jordan i øst og en liten del av Saudi-Arabia i sør-øst (nederst til høyre):

Egypt Israel Jordan

.


Interessante klipp fra en serie i NRKskolefjernsynet fra 1974 fra Israel: (programleder Sverre Tinnå)

">.

Hele serien.


Netanjahu i Washington og Israel på alles lepper !

En topptung israelsk delegasjon var 24. Mars 2010 i Washington der bl.a. Israels nybygging i sin hovedstad Jerusalem var topptemaet. Obama og hans administrasjon ønsker ikke slik bygging.

Israels statsminister Benjamin Netanjahu

Israel - det jødiske folket er igjen samlet i det lovede landet - Erez Israel - der de bor, arbeider og bygger - også i Jerusalem, den jødiske staten Israels evige og udelelige hovedstad.

">.

Benjamin Netanjahu i Washington (AIPAC mars 2010):

Jerusalem er ingen bosetting - det er Israels hovedstad!


Jødenes nasjonalsang Hatikva - Håpet lyder slik i to av versene:

 
So long as within our breasts,

The Jewish heart beats true,

So long as still toward the east,

To Zion looks the Jew.

Our hopes are not yet lost,

Two thousand years we cherished them,

To live as a free people in our land,

Land of Zion and Jerusalem.”

 

Under ser du hva som er BIBELENS ENE OG SANNE Veikart til Fred!

(Første gang publisert 25.07.06)

Herrens Ord er enkelt og like frem så selv dårer ikke skal fare vill (Esaias 35, 8), og les bare hva Jesus sa om sin død, oppstandelse og himmelfart, men som også er et prinsipp vedrørende forståelsen av profetiene bl.a. om Israel og verdens nasjoner: ”Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det Skjer.” (Johannes Evangeliet 14, 29) Profetiene skal også virke ”til oppbyggelse og formaning og trøst.” – 1. Korinterbrev 14, 3)

Under følger noen få linjer fra Bibelen om Israel og dets kobling til himmelen og jordens Skaper:

I Sakarias kapittel 12, 1-3 leser vi:

”Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:

2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt.

3 Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.

I Sakarias 14, 16-18 leser vi videre:

”Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra op for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest. 17 Men om noen av jordens folk ikke drar opp til Jerusalem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem; 18 om Egyptens folk ikke drar opp og ikke møter frem, da skal det ikke komme regn hos dem heller; den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedningefolk som ikke drar opp for å delta i løvsalenes fest.”

Sakarias 8, 22-23 lyder slik:

”Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren. 23 Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder.”

Salme 122, 6:

6 Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!

Johannes Åpenbaring 22, 12-13 og 16

Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. 13 Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. (…) 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for eder om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.

Og til slutt en oversikt, fra 1. Mosebok 12, 1-3:

”Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg! 2 Og jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse! 3 Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes.”

For den som videre ønsker å holde seg informert om Midt-Østen krisen, kan bl.a. følgende kilder brukes:

www.israelnationalnews.com (Israel National News)

Relatert stoff:
Hatikva - Håpet, Israel er ikke alene!
Profetordet om Midt-Østen, I og II
Araberne har erklært krig

Lydfil: Hatikva choral

Av Lars-Arne Høgetveitwww.Kommentar-Avisa.no – 24.03.10 Bibelen (Bibelselskapets utgave, 1930)www.karmel.net (Karmel Israel-Nytt)

 
Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!