Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Bibel og sang Vurdering og veiledning Ukens sang Halleluja Lovsang Worship Kristen musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Kristen sang og musikk > Halleluja

Halleluja! Lovet være Herren! Ukens sang - del II - fra nr 14 til 28.

 14

 

Du som freden meg forkynner,

du en Frelser, jeg en synder,

du med Amen, jeg med bønn,

du med nåden, jeg med skammen

å hvor vi dog passer sammen,

du Guds salvede, Guds Sønn!

15

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig, Dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg! Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig, Fader, Sønn og Ånd, all ære vere deg!

.

Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike, Intet urent øye kan se din herlighet. Ene du er hellig, ingen er din like, Full av makt og renhet og av kjærlighet

 

16

Når Jesus kommer med sin nåde Og legger den på hjertets sår, Når synderen har sett sin våde, Og med sin nød for Jesus står, Da slukkes sorgen salig ut, Da blir det glede stor i Gud!

Når Jesus kommer inn i huset Og hilser alle med sin fred, Og den har alle gjennomsuset Og senket seg i sjelen ned, Da blir det stille, lyst og mildt, Da enes det som før var skilt. 

Kom inn til meg og alle mine,
og bli vårt hjertes trøsteskatt!
Kom inn med lys til alle hine
som ennå bor i dødens natt!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!

(Alle 6 vers: Se Sangboken. Lenke til tekst (M.B. Landstad) og melodi Her)

17

Beste Fra Bedehusland – Hvilken Venn Vi Har I Jesus

Hvilken venn vi har i Jesus!

Alt han vet og alt formår,

Tyngste byrde han oss letter

Når i bønn til ham vi går

Akk, men titt vår fred forstyrres,

Sorg og møye blir vår bønn

Blott fordi vi ikke bringer

Alle ting til ham i bønn.

.

Blir du fristet eller prøvet,

Synes livets kamp deg hård

Aldri skal du miste motet

Når i bønn til Gud du går

Selv om kjærest venn deg svikter,

Aldri svikter deg Guds Sønn

Han alene deg kan trøste,

Tal til ham om alt i bønn.

.

Er ditt hjerte fullt av uro?

Tror du trengsler forestår?

Jesus er den beste tilflukt,

Når til ham i bønn du går

Kan en sådan venn du finne

Som Guds egen kjære Sønn?

Bær i gleden som i sorgen

Alle ting til ham i bønn!

 

18

 Du klager så ofte; "jeg kan ikke tro"sang Du klager så ofte du kan ikke tro

 

 

19

Du som veien er og livet,
deg vi har vårt håndslag givet,
deg det er på hvem vi tror.
Mellom alle verdens reøster
bare din er den som trøster,
led oss i ditt hyrdespor!

Hjelp oss på de trange stier,
Støtt oss i de bratte lier,
Sval oss under dagens brann!
Vokt oss på de glatte stene,
Trøst oss, skal vi gå alene,
Du som alltid vil og kan!

Gi at deg vi følger efter,
Styrk de små, de svake krefter,
Bøy vår vilje, smelt vår tross!
La ditt navn i hjertet brennes,
Så ved deg vi her må kjennes,
Og du hist må kjenne oss!

 

 20

Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved Ham. Ja til korset Han gikk hvor han kjøpte meg fred Da Han sonet min skyld og min skam.

Ref.: Alt som var meg imot, ble utslettet med blod

det ble naglet til korset med Ham.

Hvilken byrde Han bar, da Han sonoffer var

og tok bort all min skyld og min skam

.
 (Thomas Ball Barrat - Alle vers: Sangboken nr 246).

 

21

Marit & Irene – Et Møte Med Jesus

En tigger en dag innved veikanten satt,

hans øye var dunkelt, hans liv var en natt.

Men Jesus fra Nasaret gikk der forbi;

den blinde fikk syn og han jublet så fri!

Luk.18:35-46

.

Ref.: Et møte med Jesus forvandler alt!

Gir glød i det hjerte som var så kaldt.

Den sorgfulle gledes, den svake får kraft.

Å, gi meg et møte med Jesus!       

.         

Maria ved graven hun ventet et svar,

for Han som hun søkte i graven ei var.

Da hører hun urtegårdsmannens røst. Men

det er jo Jesus! Og hjertet får trøst.     

Joh.20:11-18

.

Så tvilende vandret disipler av sted.

De gikk fra de andre og hadde ei fred.

Da kommer en fremmed, Han løser hvert bånd,

og trossterke ord setter hjertet i brann.     Luk.24:13-35

.

Hvor skal jeg vel gå i min svakhet og nød

Når hjertet er fattig og gleden er død?

Min Frelser han kaller meg stille til seg.

Da tennes et lys på min tornfulle veg.        

  Matt.11:28-29, Joh.1:9-14

.

T: Herbert Brander/L.Gudmundsen

 

22

.

Gud, la ditt ord i nåde lykkes 

 og vokse både dag og natt, 
 men kveles og med rot opprykkes
 hver vekst du ikke selv har satt! 
 All Satans løgn og lærdom knus! 
 Med Ånd og sannhet fyll ditt hus!
.'
La ingen falsk profet forville 
 oss bort i nattens bitre nød!
 La ingen lærdom vrang forspille
 vår trøst av Jesu dyre død! 
 Jag bort hver ulv i saueham! 
 Å hyrde god, vokt dine lam! 
        Ulv i saueham
Løs opp de tåkeslør som spinnes 
 av uforstand og mannevidd!
 Slå ned alt hovmod som her finnes,
 gjør vantro stum, som volder strid! 
 Driv hykleri til helved bort! 
 Alt sant og godt la vokse stort!
.' 
Ditt ord så dyrt for oss er vunnet 
 ved dine sterke vitners blod.
 Det var som tapt, men er gjenfunnet, 
 vi har den skatt og perle god. 
 For denne gav de allting hen, 
 Gud, hjelp oss å bevare den! 
.
La Ordet gå i arv og eie 
 til våre barn i tusen ledd,
 og vise oss de rette veier 
 til liv i nåde, trøst og fred, 
 og lede alle inn til Gud,
så har det ført sin gjerning ut!
M.B. Landstad

23

Hildegunn S. Botn – Blott En Dag

Blott en dag, et øyeblikk om gangen,-
hvilken trøst for min forsakte ånd!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Allting hviler i min Faders hånd.
Han som har for meg et faderhjerte, 
av sitt rike forråd vil han gi.
Hver en dag dens del av fryd og smerte,
hva jeg trenger all min tid.

 .

Selv han alle dager nær vil være,
for hver særskilt dag med særskilt trøst.
Hver en dags bekymring vil han bære, 
stille stormen med sin allmakts røst.
Og sin dyre eiendom bevare,
denne omsorg har han tatt på seg.
Til din dag skal og din styrke svare,-
dette løftet gav han meg.

">...

Hjelp meg da og hvile trygt og stille,-
blott i dine løfter, Herre kjær,
og ei troens rike trøst forspille,
som i livets ord meg lovet er!
Hjelp meg, Gud, å nynne denne sangen,-
så mitt hjerte mer og mer den kan:
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,-
til jeg når ditt gode land.

T: Lina Sandell M: Oscar Ahnfelt

24

 

Eg elskar deg Jesus,

eg veit du er min.

For di skuld eg flyr

frå den dårande synd.

Min dyre forsonar,

min frelsarmann god,

Har kjær du meg vore

Meir kjær er du no.

  

T: norsk: Trygve Bjerkrheim.

Engelsk T/M My Jesus I love Thee

25

Skruk – Navnet Jesus

Navnet Jesus blekner aldri

tæres ei av tidens tann.

Navnet Jesus det er evig

Ingen det utslette kan.

Det har bud til unge, gamle,

skyter stadig friske skudd.

Det har evnen til å samle

alle sjeler inn til Gud

.

Ref:

Navnet Jesus må jeg elske

Det har satt min sjel i brann.

Ved det navnet fant jeg frelse

Intet annet frelse kan.

.

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,

La det runge over jord!

Intet annet verden bringer

Håp og trøst som dette ord.

For det navn må hatet vike,

For det navn må ondskap fly.

Ved det navn skal rettferds rike

Skyte friske skudd på ny.

.

.

.

Midt i nattens mørke blinker

Som et fyrlys Jesu navn,

Og hver hjelpløs seiler vinke

Inn til frelsens trygge havn.

Og når solen mer ei skinner

Jesu navnet lyser enn.

Da den frelste skare synger

Høyt dets pris i himmelen.

T: David Welander M: evt her

26

Takk min Gud,for alt som hende.
Takk for alt som du det gjer.
Takk for dag som er til ende.
Takk for dag som ennå er!
Takk for fager vår som strøymde.
Takk for hausten grå og arm.
Takk for tårer som er gløymde.
Takk for hjartefred i barm!

Takk for det du har forklara.
Takk for det som uklart er.
Takk for du på bøna svara.
Takk for det eg ikkje fær.
Takk for livsens gåter løynde.
Takk for hjelp i sorga sår.
Takk for nåden som eg røynde.
Takk for frie barnekår!

Takk for gledene eg kjende.
Takk for sol og himmel blå.
Takk for motgang du meg sende.
Takk for sorg du lagde på.
Takk for harde røyningsrider.
Takk for hjelpa du meg gav.
Takk for kvar ein dag som lider.
Takk for trøyst mot gru og grav!

Takk for rosene på vegen.
Takk for tornar mellom deim.
Takk for reiste himmelstigen.
Takk for trygg og evig heim.
Takk for kors og takk for plåge.
Takk for himmelheimen blid.
Takk for stridens lutringsloge.
Takk for alt til evig tid!

Sangboken nr 127.

T: August Storm M: Johannes Alfred Hultmann

27           Jesus frelser, los du meg

Jesus Frelser, los du meg, dit hvor stormen raser ei!
Før mitt lille livsskip frem, til de frelste sjelers hjem.
Mot dets kyster speider jeg, Jesus Frelser, los du meg!

.

Kjære Frelser, los du meg! Du må finne kurs og lei.
Ville motgangsbølgers hær, bruser mellom skjulte skjær.
Men jeg er så trygg hos deg, Jesus Frelser, los du meg!
.
Som en mor gir barnet trøst, du kan stille stormens røst.
Havets hersker med et ord, binder du hver bølge stor.
Vind og hav må lyde deg. Jesus Frelser, los du meg!
.
Når på livets bølgehav, siste storm skal rides av.
Når den siste brenning slår, før den gode havn jeg når.
Jesus Frelser, styrk da meg, med den trøst: Jeg loser deg!

.

(Norsk innspilling)


">.

Jesus Savior pilot me

Jesus, Savior, pilot me
Over life’s tempestuous sea;
Unknown waves before me roll,
Hiding rock and treacherous shoal.
Chart and compass come from Thee;
Jesus, Savior, pilot me.

While th’Apostles’ fragile bark
Struggled with the billows dark,
On the stormy Galilee,
Thou didst walk upon the sea;
And when they beheld Thy form,
Safe they glided through the storm.

Though the sea be smooth and bright,
Sparkling with the stars of night,
And my ship’s path be ablaze
With the light of halcyon days,
Still I know my need of Thee;
Jesus, Savior, pilot me.

When the darkling heavens frown,
And the wrathful winds come down,
And the fierce waves, tossed on high,
Lash themselves against the sky,
Jesus, Savior, pilot me,
Over life’s tempestuous sea.

As a mother stills her child,
Thou canst hush the ocean wild;
Boisterous waves obey Thy will,
When Thou sayest to them, “Be still!”
Wondrous Sovereign of the sea,
Jesus, Savior, pilot me.

When at last I near the shore,
And the fearful breakers roar
’Twixt me and the peaceful rest,
Then, while leaning on Thy breast,
May I hear Thee say to me,
“Fear not, I will pilot thee.”

T & M  Norsk:

28 Var jag går i skogar, berg och dalar

Var jag går i skogar, berg och dalar
följer mig en vän, jag hör hans röst.
Han osynlig är, men till mig talar,
talar stundom varning, stundom tröst.
Han, min Herde, gick för mig i döden,
men han lever i all evighet.
|:Sina får han följer, vårdar,
föder med osäglig trofasthet.:|
2.
Allt vad vi på färden kan behöva,
allt för evigt har jag i min vän.
Allt som här mitt hjärta kan bedröva
känner han och tröstar mig igen.
När långt borta tycks mig vännen kära,
jag då minns hans ord: En liten tid,
|:sen en tid igen och jag är nära,
då blir åter fröjd och frid.:

Skänk och mig, o Jesus, denna lycka, som fordriver otrons mörka kval. Korsets bild i hjärtat värdes trycka Till besegling av mitt nådeval. Hulde Herde, tänk därpå att fåren, Samlade vid evangelii ljud, :/: Känna blott av rösten och av såren Dig, sin Herre och sin Gud.:/.

Följ mig, huldaste, uppstungna hjärta, På den väg jag genom öknen går. Låt min tro, i glädje och i smärta, Finna vila städs vid dina sår. Låt mig somna i ditt hulda sköte, Låt mig uppstå, klädd uti din skrud. :/: Frälst och salig ropa vid ditt möte: O min Herre och min Gud!:/:|

">.

.
av
Carl Olof Rosenius

Den kristne familien.

Kom til Golgata - Se og lev

.

Forkynnelse av Guds Ord - Hør, så skal din sjel leve!

a

b

 

Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!