Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Bibel og sang Vurdering og veiledning Ukens sang Halleluja Lovsang Worship Kristen musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Kristen sang og musikk > Ukens sang

Ukens sang tekstbli hos meg lyrics Abide with me180 degrees repentance WAKE UP CALL!

sangskatt.jpg
Det er godt å synge
 om de Bibelske, evangeliske sannhetene!
Vi vil løfte frem, bruke og glede oss
over den rike kristne sang- og salmeskatten!

Syng med!

Er sangen ny for deg? Les, lytt og lær den! Vi anbefaler at du skaffer deg Sangboken "Syng for Herren". Der er alle versene til mange av sangene og salmene på denne siden!  OG: Ved å lære, lytte til og synge bibelske, åndelige sanger med sunn, harmonisk melodi og arrangement blir vår "åndelige sans"/åndelige øre - og hjerte - oppøvd til lettere å avsløre og skille ut det som er falskt, verdslig og uekte. Kanskje opplever du at det i hjertet blir skapt, lagt ned i deg - fra Herren - en bønn eller en takk til Himlens Gud og Herren Jesus Kristus..
.

1

Frikirkekvintetten – Takk At Du Tok Mine Byrder

Takk at du tok mine byrder

Eit høgfjell av skuld og av skam

Du bar det på skuldrene dine

Du skuldlause sonofferlam.

.

.

So vil ved korset eg standa

Med undring eg ser: Eg er fri

Eg skal ikkje døy, eg skal leva

Med Jesus til æveleg tid.

T: Trygve Bjerkrheim M: Her      

Alle 3 vers:  Sangboken, Lunde forlag

 

 

2

Når Jesus kommer med sin nåde

Og legger den på hjertets sår

Når synderen har sett sin våde

Og med sin nød for Jesus står

Da slukkes sorgen salig ut

Da blir det glede stor i Gud!

.

.

Kom inn til meg og alle mine,
og bli vårt hjertes trøsteskatt!
Kom inn med lys til alle hine
som ennå bor i dødens natt!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!

T: Magnus B. Landstad

Alle 6 vers: Sangboken, Lunde

 

3

Vis meg vegen, kjære Frelser,

så jeg mer kan ligne deg,

til ditt rene, skjønne bilde

også sees kan i meg. 

 

Du som all min svakhet kjenner
Du som mine synder bar.
Du, den beste i blant venner,
kun hos deg jeg trygghet har.

.

Hjelp meg leve til din ære

i et rent og plettfritt skrud,

så min vilje helt må være

 undergivet dine bud

.

Og om ikke livets gåte

 helt kan løses for meg her,

led meg frelser ved din nåde

at jeg ser deg som du er!

                  

T: Fanny Crosby (Alle vers: Se Sangboken nr 552) 

 

4

Det meg gleder mest er Jesu

Underfulle frelsesverk,                  

Som kan reise opp den svake,

Gjør den kraftesløse sterk,

Som kan bringe lys og glede

Der hvor sorgen er så stor,

Trøste den som titt her nede

Gråte må på syndens jord.

 

Jeg er bundet fast til Jesus

Bundet fast med evig bånd.

 Intet makter nå å rive

Meg ut av min Frelsers hånd.

Han er min, min hele rikdom

Og jeg er Guds kjære barn.

Jeg er herlig frelst av nåde,

Friet ut av Satans garn.

 T: T.Løwø.  (Alle 3 vers: Sangboken)

5

Ånd fra himlen kom med nåde

  Ånd fra himlen kom med nåde

6

Ved Jesu føter ei stille stund Når orda kjem frå hans eigen munn, Når eg med Jesus åleine er, Då er det hugnad å leva her.

Her må det tunge og vonde fly, Her vert eg alltid i striden ny, For eg med Jesus åleine er, Den største løyndom får løysing her.

Og snart så kjem ho, den stunda kjær Då eg skal sjå honom slik han er. Då eg med Jesus i himlen er Og talar med han som aldri her. 

 (T: Matias Orheim - Alle 5 vers: Se Sangboken,  M: Norsk folkemelodi)

 

 

7

Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg! La det vann og blod som går fra din sides åpne sår, bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god!

">.

Med min egen møye jeg Ei din lov oppfyller, nei! Ble min iver aldri matt, Gråt jeg både dag og natt, Syndens flekker er dog der, Kun i deg min frelse er.

Intet godt jeg bringer deg. Til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber. Hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til dit blod, Rens meg, Frelser, i den flod!

Melodi (M.: Thomas Hasting, T: August M. Toplady. Sang m/engelsk tekst fra dette nettstedet. Alle 4 vers: Se sangboken "Syng for Herren")

 

8

Vik ei fra mitt hjerte

Dyrebare smerte,

Åndens fattigdom!
Vis meg mine brister

Så jeg aldri mister

Nådens legedom!

.

Blir du selvfornøyet

Har du alt deg bøyet

Bort fra livets sti.

Bare de som kjenner

Syndens nød Seg vender

Hen til nåden fri.

.

Milde Gud, bevare

Meg fra denne fare:

Selvrettferdighet!

Kun i Kristus gi meg

Trøst og kraft, og bli meg

All min verdighet!

.

Høyst elendig går jeg

Men i Kristus står jeg

Dog i hellig skrud.

Jeg i dette klede

Ren og skjønn kn trede

Frem for himlens Gud.

Alle vers: Se sangboken "Syng for Herren"

 

O bli hos meg!

O bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger - dvel o Herre blid! Når annen hjelp blir støv og duger ei, Du, hjelpeløses hjelpler, bli hos meg!

.

O la meg se ditt kors i dødens gys, Driv mørket bort og vær meg livets lys! Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg!  

.

..

O bli hos meg - mot kveld - Bibelen viser Guds frelsesplan - det gryr mot en ny dag!

10

Lage Wedin – Det Stunder Mot Natten

Det stunder mot natten

Det mørkner alt mer

O Jesus kom inn til oss nu

Og åpne vårt øye så klart vi deg ser

Velsigne oss kan bare du.

Ref.:

Kom inn til oss, Jesus

Du vet om vår nød

Og du kan oss hjelpe i dag.

Vi trenger deg, Jesus,

I liv og i død.

Du fører til seier vår sak.

.

Kom inn til oss, Jesus

Og lys opp ditt ord

Så trøst vi kan hente derfra.

Ditt ord er jo livet for hver den som tror

Kom, vis oss de løfter du gav.

T: Leonard Gudmundsen. Alle vers: Sangboken 05 Melodi:

  

 11

Just som jeg er - ei med et strå

av egen grunn å bygge på,

jeg uforskyldt må nåde få

og kommer, o Guds Lam, til deg

 

Just som jeg er, så syk og trett,

i synd og skam, i mørke tett,

la blodet rense bort hver plett!

Jeg kommer o Guds Lam til deg.

">.-

Just som jeg er, dog nå jeg tror

hva du har lovet i ditt ord.

Jeg tror, jeg tror ditt løftesord

og kommer o Guds Lam, til deg.

Melodi: C.Elliot:  T: W.Bradbury. Alle vers: Sangboken nr 193

12

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

Lyset fyller haven, se, en engel kom,

åpnet den stengte graven,

Jesu grav er tom!

.

Kor:

Deg ære ære, Herre over dødens makt,

evig skal døden være Kristus underlagt.

.

Se, Herren lever! Salig morgenstund!

Mørkets makter bever.

Trygg er troens grunn.

Jubelropet runger:

Frelseren er her!

Pris Ham alle tunger;

Kristus Herre er!

.

Frykt ikke mere!

Evig er Han med.

Troens øye ser det:

Han gir liv og fred.

Kristi navn er ære,

Seier er Hans vei.

Evig skal Han regjere,

Aldri frykter jeg.

.

(vers 1 av 3, Engelsk tekst:

Thine be the glory HER,

melodi: G.F.Händel) 

13

1. Hvordan takker vi vår Herre,                  Han som gav sin Sønn til jord?  
Mange skjønner ei dessverre                      
På en kjærlighet så stor.
Fritt de følger syndens røst,                   Dekker seg med nådens trøst,
Vil av Jesus intet lære,                           Og dog sanne kristne være.

2. Ingen sjel av Gud fordømmes              Som på Jesus Kristus tror.
Nådens kilde aldri tømmes,                   Nåden den er alltid stor.
Men det er en avsagt dom:                    Siden Jesus til oss kom,
Skal vi bort fra synden vike,                    Eller aldri se Guds rike! 

3. Lyset ser du mot deg skinne -              Vet du også om du tror?
Har du merket noensinne                          At din Jesus i deg bor?
Har hans nådestrålers kraft                        I din sjel sin virkning hatt?
Kan du i ditt hjerte finne                           At et lys er tent der inne?

4. Hvordan går man dog og drømmer          I en sådan viktig sak
Og i sikkerhet forsømmer                          Nådens dyrebare dag!
Det er tid å sanse vel                               Og å sørge for din sjel.
Nå er tid før Jesus kommer,                      Før hans strenge vredes dommer.

5. Gud som lot sitt lys fremstråle                  I sin nådes blide vår
For sin trone ei vil tåle                           Den som dette lys forsmår.
Vil du vende ryggen til,                         Gud deg fra seg støte vil.
Den som ei vil lyset kjenne,                      Han skal seg på lyset brenne.

6. La din nådes glans opprinne,               Herre Jesus, at jeg må
Alltid himmelveien finne                        Som jeg trygt kan vandre på!
Gå du foran, så jeg ei                          Havner på den brede vei!
La ditt fotspor vei meg vise                        Til jeg kan deg evig prise.
..

Hans Adolf Brorson, 1732

 1. Joh.1 v 6  Salme 32, Salme 51, Salme 86,11

 14

Eg elskar deg Jesus,

eg vei du er min.

For di skuld eg flyr

frå den dårande synd.

Min dyre forsonar,

min frelsarmann god,

Har kjær du meg vore

Meir kjær er du no.

 

 

T: norsk: Trygve Bjerrheim.

Engelsk T/M My Jesus I love TheeSola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!