Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Bibel og sang Vurdering og veiledning Ukens sang Halleluja Lovsang Worship Kristen musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Kristen sang og musikk > Vurdering og veiledning

Vurdering og veiledning angående kristen sang og musikk

Det er naturlig, sant, sunt og godt for en kristen og i den kristne forsamling å synge! Når et menneske blir frelst, ja da fødes og oppstår sangen - den nye sangen - i hjertet! 
Innholdet i Bibelske sanger kan variere, både lovsanger, læresanger, bønnesanger, klage- eller sorgsanger, og på det viset gjenspeile et naturlig menneskeliv, og en kristens liv her i denne verden. se Salmenes bok i Bibelen!
Innholdet/teksten i kristen sang skal ha sin hovedkilde og hovedtyngde i Guds frelsesverk om Herren Jesus Kristus og hans stedfortredende død og soning for menneskenes synder. Sangen handler også om den personlige frelsen: Jesus Kristus frelste meg og fant meg, elsker meg og tilgav alle syndene mine - jeg som var skyldig, fortapt. Nå er jeg fri!
Melodiene kan også - i samsvar og harmoni med teksten/innholdet - være både i dur og moll, men hovedhensikten skal alltid være å løfte fram teksten, innholdet, budskapet. Dessuten: Melodien og musikkformer er ikke noe nøytralt - også dette har en rot, en kilde - og er bærer av en ånd. Mye av det som i dag er av melodier er direkte nedbrytende. Dessuten finnes det melodier som ikke er gagnlige eller tjenlige i den kristne forsamling.
Framførelsen og de som framfører kristen sang har også betydning. Kristen sang er forkynnelse og vitnetjeneste, ikke underholdning, "artisteri" eller "show", med tilhørende applaus og jubel. Et brutalt, overdrevet eller verdsliggjort akkopangement kan ødelegge en sang som ellers har en bibelsk, sentralt inhold og en tjenlig melodi. Det samme kan de som synger, dersom de ikke selv har opplevd frelsen i sitt hjerte, og som ellers lever, tror og tenker i strid med Bibelen. Slike bør ikke benyttes i kristne sammenhenger.

På disse sidene vil vi først og fremst løfte fram og opp eksempler fra den gode og store sangskatten som finnes av Bibelske, evangeliske salmer og sanger. Ett vell av oppbyggelig innhold! 

Desverre er det også mye "kristen" sang og musikk som er falsk og fører vill, blant annet av ovennevnte årsaker. Derfor: Ikke alt som kaller seg kristen sang og musikk kan sies å være ekte eller tjenlig. På samme vis som forkynnelsen og forkynnerne (pastorer, predikanter osv), må sangen og musikken prøves/analyseres - og om nødvendig forkastes, enten på grunn av opplagte/åpenbare forhold eller ved uklarheter og usikkerhet.

En beskrivelse og sunn kritisk vurdering og veileding vedrørende en del av det som i dag kalles kristen sang og musikk gis i denne artikkelen av pastor Jan Bygstad.


NOEN GODE VIKTIGE ARTIKLER HER! Meget bra ressurs - side.

Bibelsk, sunn og sann åndelig veiledning vedrørende kristen sang og musikk er mangelvare i kristne sammenhenger i dag. Mange kristne blir i steden ført vill - til og med i/av sin egen forsamling, av kristne ledere og/eller av personer eller grupper/sammenhenger knyttet til sang og musikk.

Derfor er den veiledning som gis på disse sidene svært viktig for alle kristne ledere i forsamlinger, særlig ledere innen kor og annen kristen sang og musikk.


Sang, synd og frelse?   Skulle vi ikke begynne en utrenskning av alt urent i hjerte, hjem og bedehus og kirker – i stedet for å tilpasse oss verdens ånd og moter som ikke når verden og fører troens barn på avveier?

Den eneste – den hellige og rene og oppstandne makter dette om vi lytter til Hans Ord og lar det begynne fornyelsens arbeid i blant oss.
Artikkel av Jørgen Høgetveit (Fra dansk side "Nyt i natten") Her


Lærdom og advarsel fra profeten Amos: Verden og kjødets ånd i hjertet  Advarsel Fare villfarelse Slik lyder Herrens ord: 

Når bekjennende kristne gir hjerterom og hyller ugudelighetens og hedenskapets sang og musikk.

Falske profeter innførte i Israel sanger som kom fra hedenskapet og var populære i samtiden.

Det var meget sterk lyd, og Herren sier gjennom profeten Amos at han hatet deres larmende sanger.

Vi ser noe av det samme i dag.

Når bekjennende kristne lytter til og hyller rock, dødsmetall, populærmusikk og innfører dette i forsamlingen.

(Av bibellærer Øivind Andersen, gjengitt på nettsiden Nytt i natten)Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!