Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy Nyhetsbrev Terror-offer SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Hands of Mercy > Terror-offer

Aksjon Barmhjertighet

Vis din barmhjertighet til israelske terror-ofre.

Aksjon Barmhjertighet

Mange jøder i Israel er rammet av terror. Mange mistet sine kjære, mange er skadet for livet fysisk og/eller psykisk - og er ufør. Mange prøver å reise seg igjen - for å klare livet videre.

Tegningen av ansiktet og flammene over - uttrykker sterk angst og frykt. Lidelse. Det er et israelsk barn som har tegnet dette. Andre tegninger - av andre jødiske barn - ser du nedenfor.

Aksjon Barmhjertighet logoen (bildet over) viser et stort rødt hjerte og en sort bakgrunn. Dette betyr at i et mørke av hat, eller et liv i mørke - så finnes kjærlighet og barmhjertighet. Dette hjertet, denne kjærligheten rommer/har i seg - omfatter også disse jødiske barna - som lider, har angst og smerte på grunn av terroren, hatet og volden de har opplevd.  

Konstant frykt i Israel pga trusler og angrep

Den jødiske demokratiske staten Israel lever i konstant trussel om angrep fra muslimske naboland og terror-organisasjoner, eksempelvis Iran, Hamas, Fatah, Hisbollah, Det muslimske brorskap i Egypt osv.

STADIGE RAKETTANGREP fra den Hamas-styrte Gaza-stripen mot sør-Israel, særlig menneskene som bor i byen Sderot, områdene rundt, også Askelon, Ashdod og Beersheba.

Om å overleve terroroisme:

Se hva 6 terror-ofre har opplevd og hør hva de forteller her:

Terror ofre i Israel forteller KLIKK PÅ denne lenken

Israel har gjort mye for å forebygge nye terror-angrep. De har blant annet bygget sikkerhetsgjerde langs grensen mot Gaza og Vestbredden (Judea og Samaria) for å stoppe/hindre palestina-arabiske terrorister/selvmorsbombere å komme over til Israel for å drepe og ødelegge. Dette har nyttet. Se her. Likevel fordømmer mange nasjoner og organisasjoner Israel for sikkerhetsgjerdet. Hvorfor? Vil de at jøder fortsatt skal bli drept og skadet, terrorisert?

Vi kan vise de israelske terror-ofrene vennskap og oppmuntring - og fortelle dem at de ikke bare har hatefulle fiender som vil skremme, skade og drepe dem - fordi de er jøder, men at de også har venner som virkelig bryr seg, støtter dem og viser dem barmhjertighet.

Du kan gjøre dette nå - og gjerne også bli en fast støtte og givervenn!

Hands of Mercy Israel består av Jesus-troende jøder som sammen med andre frivillige gir vennskap, barmhjertighet, oppmuntring og støtte - økonomisk, menneskelig og praktisk hjelp til terror-ofre i Israel.

Gi din støtte NÅ til Aksjon Barmhjertighet!

Du kan gi  din gave anonymt eller med navn og adresse. Ved gaver på kr 500 eller mer får du da et takkebrev.

Hands of Mercy sin gavekonto i DnBNOR: 1503.03.56095.

Merk gaven Aksjon Barmhjertighet.

TAKK!

.

SDEROT - og områdene i Israel rundt Gaza-stripen, og menneskene der har vært under stadig trussel og terrorangrep av raketter fra muslimske palestina-arabere fra Gaza.

Over 10 000 rakettangrep siden 2000, veldig intenst etter 2005 da Israel trakk seg ut fra Gaza-stripen (5-6000 jøder ble tvangsflyttet fra sine hjem på Gaza-stripen.

MARS 2012: Israel fortsatt angrepet av islamistisk TERRORISME: Over 200 raketter fra islamistiske palestina-arabere i Gaza rammet sør-Israel på en helg, fredag 9.- mandag 12. mars 2012. (jf bl a miff.no og jpost.) Ca en million israelere varslet av alarm, løping mot tilfluktsrom, frykt og angst. Skoler ble stengt. Israels forsvar IDF, gjengjeldte målrettet mot terroristene. også en større operasjon, større straff for å stoppe de mange muslimske terror-cellene/gruppene og våpenlagrene på Gaza-stripen kan ventes.

Menneskene, israelerne som bor nær grensen mot Gaza er redd for å lytte på musikk, dusje, kjøre bil osv, fordi de er redde for ikke å høre rakett-alarmen. I 2011 har israelerne opplevd over 500 angrep (og alarmer). Terroristene sitt mål er å drepe, ødelegge og skape frykt.

LYTT TIL DENNE Israelske jenta, Dana Baron:

">.

..SDER

.Litt bakgrunnsinformasjon om terror og terror-ofre i Israel:

Terror-ofre i Israel 

Terror rettes mot uskyldige mennesker og skyldes hat, indoktrinering og total mangel på respekt av menneskeverdet. Muslimer står bak mye av terroren vi ser i dag. Dette skyldes ofte religionen - Islam, som er en åndsmakt av løgn, hat og ondskap. Særlig er hatet og volden rettet mot staten Israel og det jødiske folk.

Norge og AUF som 22/7-2011 opplevde en grusom terroraksjon bør nå lære av, forstå og støtte israelske terror-ofre og den vesle jødiske, demokratiske staten Israels kamp mot utslettelse, terror og frykt. Les hva en tidligere AUF-er og mediarådgiver sier om dette 

Hvorfor informerer ikke om og reagerer ikke norske politikere, leger, Redd Barna, Røde kors, media mot dette, som også er islamsk palestina-arabisk misbruk av og overgrep mot barn? Norges regjering gir årlig opp mot 1 milliard kroner til palestinske myndigheter, som bruker midler til hatpropaganda, koruppsjon, våpen og pengestøtte til familiene til selvmordsbombere. Dette er usmakelig, urett urederlig og ondt:

">.

I moskeer og muslimske media, skolebøker osv formidles dette hatet som resulterer i vold, terror, drap og lidelser for andre mennesker.

Palestina arabisk muslimsk terror mot Israel og jøder

Kun NOEN drepte israelere etter palestina-arabisk terror, selvmordsbombing osv:

Terrorofre i Israel

Nedenfor ser du noen tegninger - tegnet av barn i Israel.

Jødiske barn som har opplevd terror, blitt skadet selv, mistet foreldrene sine eller venner.

De har opplevd skrekkelige hendelser forårsaket av fryktelig hat og ondskap fra mennesker som hater og vil drepe dem.

Kun fordi de er det de er: jøder, mennesker som bor i Israel.

Israelske barns tegninger mot terror

.

Israelske jødiske barns tegninger mot terror2.JPG.

BRY DEG! Vis dem omtanke - vennskap - hjertelag - barmhjertighet! 

Vil du gi din støtte til arbeid for de som nå er terror-ofre i Israel. Mange er sterkt såret, fysisk og/eller psykisk. Mange er uføre, har store sykdomsutgifter. Du kan være med å vise dem vennskap og hjelp - disse som bærer på fryktelige opplevelser og smerter fra hatefulle fiender som vil drepe - og skade dem - fordi de er jøder.

Gi din støtte til barmhjertighetsarbeid for terrorofre NÅ til Hands of Mercys gavekonto DnBNOR: Kontonummer 1503.03.56095.

Takk for din gave!

">.

Informasjon og en bønn

GLEM IKKE -  VÆR IKKE LIKEGYLDIG, MEN BRY DEG, LÆR OG HANDLE!Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!