Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Hebraisk abc Et møte Bildeglimt From the Psalms Shalom Israel Messiah Messias Del 1 Messias Del 2 Messias Del 3 Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > SHALOM > Messiah

Jesus Messias           -         Messiah       -       המשיח

Kristus = Gresk, Messias = hebraisk, dvs. "den salvede", dvs uvalgt og innsatt av Gud til å være profet, yppersteprest og konge. 

Verdt å se! En uventet hendelse for menneskene på en vanlig handledag i et kjøpesenter i Canada 13.11.2010:

">.

.

Joh.åp  19,6b:     Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge!

kap 11,15b:            Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans Salvede,

og han skal være konge i all evighet.

Joh.åp. 19, 16b                                  Kongers Konge og herrers Herre!

.

Lovet være Jesus Kristus, Yeshua HaMassiach, den oppstandne, levende Guds Sønn!

.

Nedenfor er et sammendrag (4 min) av oratoriet (varer ca 2 timer) fremført på Hebraisk i Jerusalem:

.

.


Oratorium av Georg Friedrich Händel - Messias

Med forklaringer/bakgrunn og bibeltekster om Guds frelse: Jesus Messias Guds Sønn

.

Del 1 Messias      Del 2 Messias oratoriet av G.F.Händel     Del 3  Messias oratoriet av G.F.Händel

...


Vi har funnet Messias, det betyr Kristus. (Joh. 1,42)

Filip finner Natanael og sier til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret. ...Natanael svarte [Jesus]: Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge! (Joh 1,46,50)

Jesus sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. (Matt.16,15-16)

Hele Bibelen, Den hellige Skrift, Guds ord, vitner om Guds frelse: Jesus Messias!

Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og Jesus begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham. (Luk.24,26-27)

Luke 24,26 Did not the Christb have to suffer these things and then enter his glory?” 27And beginning with Moses and all the Prophets, he explained to them what was said in all the Scriptures concerning himself

Luke 24, 26

 הלא על המשיח היה לסבל את כל זאת ולבוא אל כבודו׃ 27 ויחל ממשה ומכל הנביאים ויבאר להם את כל הכתובים הנאמרים עליו׃    .

Handel's Messiah in Hebrew Compolation from Kings School of Media on Vimeo.

Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!