Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:




Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Guds timeplan Jesus og du Bibel og bønn Hva med Israel? Hvordan blir jeg frelst? Skapelsen creation Bibelbladet Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke







 
 
Forsiden > Ungdom > Jesus og du

Jesus og du 

Her og under de blå menyene vil det komme innhold etterhvert.

Les om hva Jesus er for deg - du som har tatt imot ham i ditt liv og hjerte:

1. Joh 2,1-2: Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

Tenk over det som står her!

Blant annet:

Jesus er din talsmann. Han taler din sak hos Gud. Jesus har omsorg for deg. Jesus er din mellommann. Ingen kommer til Gud uten gjennom Jesus som sin mellommann.

Han er en soning for dine synder. Jesus er den som tok straffen for dine synder på korset. Nå er han en soning. Jesus betalte/utslettet skyldbrevet ditt på korset - og dette gjelder ennå!

Han er Den Rettferdige. Du er ikke rettferdig i deg selv. Du har synd, men Jesus er din rettferdighet. Du er rettferdiggjort. Du er tilregnet Jesu rettferdighet, på samme vis som Jesus ble tilregnet din synd da han levde på jorden - og bar din synd på seg opp på korset.

Les mer her! 



Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!