Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Guds timeplan Jesus og du Bibel og bønn Hva med Israel? Hvordan blir jeg frelst? Skapelsen creation Menneskeverd Livet eller abort Bibelbladet Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Ungdom > Skapelsen creation

Skapelsen   -  Gud skapte!  Facts Creation kreasjonisme skapelse  - Darwin - evolusjon - fossil Ida fossile science archeology Ida not missing link

Bibelens første setning (1. Mosebok 1,1) - forkynner og slår fast: 

I_begynnelsen Skapelsen Creation God of Wonders

Begynnelsen av Bibelen beskriver altså begynnelsen av tiden og vår virkelighet.

Det første Gud Herren vil si oss mennesker gjennom sitt ord, Bibelen, er altså at Han som ER, han skapte i begynnelsen himmelen og jorden.

Hør bibelundervisning om skapelsen, begynnelsen (Hebraisk: Bereshit), Opprinnelsen (Genesis), 1 Mosebok!  (Kristian Fagerli i Steinsdalen bedehus 28.8 - 2.9.2012.)

1) I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden   2) Til mann og kvinne skapte han dem   3) Vokt din "hage"   4) Har Gud virkelig sagt...?  5) "Adam, hvor er du?"

">.

">.

">.

">..

">..

Mer fra Steinsdalen bedehus.

Ytterligere sannferdig info om Bibelen, vitenskapen og skapelsen HER og HER (Fra Norges kommentar-avis)

.

24 desember 1968 kunne menneskene for første gang se en "jordoppgang"! Dvs romsonden Apollo 8 hadde reist 8 ganger rundt månen, og på den niende runden var TV-forbindelen til jorden opprettet og man kunne fra jorden sitte å se TV-bilder fra Apollo som viste den liv-fulle blå jorden komme fram bak den øde og tørre månen.

Et mektig syn!

Astronautene ombord leste akkurat da de første versene fra Bibelen - Guds ord:

">.

.

earth moon jorden Apollo 8 Christmas eve 1968

The historic live broadcast made by the crew of Apollo 8 while they were in lunar orbit on Christmas Eve 1968, when they each took turns to read from the book of Genesis.
.
William A. Anders:
We are now approaching lunar sunrise. And, for all the people back on earth, the crew of Apollo 8 have a message that we would like to send to you:
.
''In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light, and God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.''
.
James A. Lovell, Jr.:
''And God called the light Day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters, and God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so. And God called the firmament Heaven, And the evening and the morning were the second day.''
.
Frank Borman:
''And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.''
.
And from the crew of Apollo 8, we close, with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you, all of you on the good earth.

.

.

"I begynnelsen" - fra 1. Mosebok kap 1, dessuten også fra Evangeliet etter Johannes, kap 1:

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. 6 Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 7 han kom til vidnesbyrd, for å vitne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham. 8 Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset. 9 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

.  

Tilværelsen, eksistensen av universet - kosmos, både makrokosmos (stjerner, planeter, galakser) og mikrokosmos (celler, molekyler, atomer, kromosomer, DNA, gener) - alt er SKAPT av GUD.

Ikke noe tilfeldighet, ikke oppstått eller utviklet av ingenting, ikke noe planløst og meningsløst.

Big bang, evolusjon, utviklingslære, Darwinisme og lignende er en TRO, ikke sannferdig, ærlig vitenskap - ikke fakta!

Og denne evolusjonstroen er grunnlagt på menneskers behov for alternativ forklaring på tilværelsen, fordi man har forkastet sannheten, nemlig Bibelen og Bibelens ord og vitnesbyrd om Gud som skaper. Man har også forkastet den naturlige åpenbaring av Gud, nemlig skaperverket selv!   

Kosmos betyr orden, harmoni, system, lovmessighet - i motsetning til kaos, uorden, tilfeldighet. Sann vitenskap vil aldri komme i strid med Bibelen. Sann vitenskap vil åpenbare og vise oss - så langt som den rekker - skaperverket, og vil la oss forstå mer av både mikrokosmos og makrokosmos. Men livets begynnelse, livets mening og plan, og avslutning - er det kun Bibelen som med autoritet og sannhet kan si noe om. Jf bibelundervisning nederst på siden!

Guds storhet, allmakt, hellighet, visdom og kjærlighet står bak skapelsen av himmelen og jorden, og alt liv.  

Dette gjelder også - og først og fremst - hvert menneske - også deg og ditt liv.

Herre, Herre! Se, du er den som har gjort himmelen og jorden

ved din store kraft og ved din utrakte arm;

ingen ting er for vanskelig for deg   (Jerem.32,17)

God of wonders answers in Genesis

Skulle du ikke da gi Gud, himmelens og jordens skaper, din takk, ære, respekt og beundring for skaperverket?

Israels kong David (for ca 3000 år siden) gav Gud sin undring, takk og ære, bl a i Bibelens Salme 8:

Herre vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over all jorden!

.

Skapelsen og skaperverket er en virkelighet - det kan du se med ditt øye - i stjernekikkert og i mikroskop!

Syndefallet og synden er også en virkelighet. Dette ser du med ditt øye - i verden og i ditt hjerte og tanker.  Mennesket- Guds ypperste skapning - var ulydig mot Gud - alle mennesker har syndet og er fortapt i seg selv.

Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst - også du - med din udødelige sjel. Han sendte sin enbårne sønn, Jesus Kristus - for å søke etter og frelse det som var fortapt - for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv.

Skulle du ikke da ta imot Guds frelse? Ta imot Jesus Kristus og det han er og har gjort for deg! Jesus Kristus er alfa og omega, begynnelsen og enden. La Jesus Kristus gi deg et nytt liv, det evige livet. Han vil gi deg en ny begynnelse! Han skaper et nytt liv i deg - en ny fødsel! Gi Jesus ditt liv og hjerte - han kaller på deg nå i dag - nå når du leser dette. Les mer her! 

..

Slik lyder Herrens ord:

Romerbrevet kap 1,v 19 for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det.

20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten unskyldning,

21 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men ble dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.

22 Mens de gjorde sig til av å være vise, ble de dårer,

..

ANBEFALES! Lytt til tale (engelsk) av John MacArthur om Skapelse, vitenskap, teologi, tro, bevis og Bibelen! Fra nettstedet Grace to you

The Theology of Creation Bibelen skapelse vs evolusjon

  John MacArthur , The theology of creation del IISola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!